برندگان جایزه نشان نیوبری

معرفی کتاب ها و نویسندگان برنده ی جایزه نشان نیوبری
 کتاب باد،نه بادی

کتاب باد،نه بادی

اثر کریستوفر پل کورتیس از انتشارات پیدایش


 کتاب تو را در بازی کشتند

کتاب تو را در بازی کشتند

اثر الن راسکین از انتشارات خزه


 کتاب هیتی عروسک یکصد ساله

کتاب هیتی عروسک یکصد ساله

اثر راشل فیلد از انتشارات محراب قلم


 کتاب سفرهای دکتر دولیتل

کتاب سفرهای دکتر دولیتل

اثر هیو لافتینگ از انتشارات قدیانی


 کتاب لک لک ها بر بام

کتاب لک لک ها بر بام

اثر میندرت دویونگ از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب خانم فریزبی

کتاب خانم فریزبی

اثر رابرت ابراین از انتشارات پیدایش


 کتاب دنیای بی کران، سلام!

کتاب دنیای بی کران، سلام!

اثر ارین انترادا کلی از انتشارات پرتقال


 کتاب کتک خور سلطنتی

کتاب کتک خور سلطنتی

اثر سید فلاش من از انتشارات هوپا


 کتاب داستان بشر

کتاب داستان بشر

اثر هندریک ویلم وان لون از انتشارات سخن


 کتاب برآورنده ی آرزو

کتاب برآورنده ی آرزو

اثر بیل بریتین از انتشارات نشر چشمه