برندگان جایزه نشان نیوبری

معرفی کتاب ها و نویسندگان برنده ی جایزه نشان نیوبری
 کتاب The Girl who Drank the Moon

کتاب The Girl who Drank the Moon

اثر کلی بارن هیل از انتشارات معیار علم


 کتاب صلح ابدی

کتاب صلح ابدی

اثر جو هالدمن از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب آخرین قصه گوی زمین

کتاب آخرین قصه گوی زمین

اثر دانا بارباهیگرا از انتشارات پرتقال


 کتاب اگر ببری به دام تو افتاد

کتاب اگر ببری به دام تو افتاد

اثر تای کلر از انتشارات پرتقال


 کتاب تازه وارد

کتاب تازه وارد

اثر جری کرفت از انتشارات پرتقال


 کتاب دختر سرگردویی

کتاب دختر سرگردویی

اثر کارولین شروین از انتشارات محراب قلم


 کتاب تجمل و تاریکی

کتاب تجمل و تاریکی

اثر لورا امی اشلیتس از انتشارات ابوعطا


 کتاب چین خوردگی در زمان

کتاب چین خوردگی در زمان

اثر مادلین لینگل از انتشارات هوپا


 کتاب مرسی سوآرز بزرگ می شود

کتاب مرسی سوآرز بزرگ می شود

اثر مگ مدینا از انتشارات پرتقال


 کتاب سارا، ساده و بلندبالا

کتاب سارا، ساده و بلندبالا

اثر پاتریشیا مک لاکلن از انتشارات فرهنگ نشر نو